Menu

STAWIAMY na specjalizację i profesjonalizm

Regulamin

1. Weryfikacja tekstów dostarczonych przez klienta: stawka stanowi 30% ceny za tłumaczenie tych tekstów.

2. Uwierzytelnienie tekstu przez tłumacza przysięgłego: stawka stanowi 50% ceny za tłumaczenie tego tekstu.

3. Powyższe ceny dotyczą 1 strony obliczeniowej tekstu tłumaczonego w trybie normalnym.

4. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych zawiera 1800 znaków (widocznych i niewidocznych) w języku docelowym.

5. Strona obliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych zawiera 1125 znaków w języku docelowym.

6. Tryb normalny: tłumaczenie do 5 stron obliczeniowych dziennie.

7. Tryb ekspresowy: tłumaczenie powyżej 5 stron obliczeniowych dziennie – stawka wyższa o 50%.

8. Istnieje możliwość zamówienia tłumaczenia na dzień złożenia zlecenia (maksymalnie do 3 str. obliczeniowych) – stawka wyższa o 100%.

9. W przypadku tekstów zawierających słownictwo specjalistyczne stawka podstawowa zostanie powiększona o 50%.

10. Stawka za tłumaczenie tekstów trudnych do odczytania jest ustalana indywidualnie z klientem.

11. Tłumaczenia ustne i ich warunki ustalane są indywidualnie.

12. Realizacja przyjętych zleceń rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu przyjęcia zlecenia. Termin realizacji nie obejmuje niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Minimalna opłata liczona jest za jedną stronę obliczeniową. Ilość stron jest zaokrąglana do pełnych stron w górę.

14. Stawka podstawowa obejmuje proste formatowanie tekstu, proste tabele. Przy zachowaniu bardziej skomplikowanego układu graficznego w tekście w języku docelowym, wysokość dodatku do stawki podstawowej ustala się indywidualnie z klientem.

15. Tłumaczenia wykonujemy w formie elektronicznej i dostarczamy klientowi mailem, w formie wydruku lub faksem. Sposób oraz termin odbioru tekstu jest ustalany indywidualnie z klientem. ASNOR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z przyczyn niezależnych od nas oraz za przyczyny spowodowane działaniem siły wyższej.

16. Jeżeli nie ustalono inaczej, płatności dokonywane są gotówką lub przelewem bankowym na konto ASNOR w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

17. W przypadku rezygnacji ze zlecenia, klient ponosi koszty wykonanej już pracy zgodnie z ustaloną ceną za zlecenie.

18. Zastrzegamy sobie prawo do zmian terminów realizacji tłumaczeń po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

19. Uzasadnione i udokumentowane reklamacje złożone w terminie 14 dni od wykonania usługi będą korygowane nieodpłatnie.

ASNOR Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 20
80-726 Gdańsk

 
NIP 583 317 35 72


Tel:+48 696 44 59 44
E-mail: biuro@asnor.pl